Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

Međunarodna saradnja

Stipendije

Programi razmjene

Konferencije, seminari..

Brošura (Engl.)

Pogledajte sve...

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2018

Izmjena plana JN 2018

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

Radionica “Priznavanje inostranih visokoškolskih kvalifikacija”- Erasmus+ KA2 STINT projekat

U okviru Erasmus+ KA 2 projekta „Jačanje internacionalizacije na univerzitetima u BiH-STINT“, na Univerzitetu u Bihaću se održala druga po redu radionica o priznavanju inostranih visokoškolskih kvalifikacija u petak, 30. marta 2018.godine. Gosti predavači su biti gosp. Dženan Omanović, Šef Odsjeka za informisanje i saradnju u Centru za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja (CIP) i gđa Jelena Starčević, Viši stručni saradnik za informisanje i priznavanje iz oblasti za visoko obrazovanje u Ministarstvu prosvjete i kulture RS. Predavači su predstavnici institucija koje si partneri na pomenutom projektu.

Kako se radi o veoma aktuelnoj temi vezanoj za samo usvajanje Zakona o priznavanju inostranih obrazovnih kvalifikacija na nivou Kantona, kao i predstavljanu modela akademskog priznavanja na javnim visokoškolskim ustanovama, predavanje je bilo namjenjeno predstavnicima Kantonalnog ministarstva obrazovanja i nauke, zatim zaposlenicima Univerziteta u Bihaću, koji su najviše bave ovom pitanjem i koji su najčešće angažirani u komisijama za akademsko priznavanje inostranih visokoškolskih kvalifikacija, ali i perioda studiranja i položenih ispita za studente koji su dio studija proveli u inostranstvu po različitim programima razmjene. Radionica je bila izuzetno uspješna, razgovaralo se najviše o Pravilniku o nostrifikaciji koji je na snazi i njegovoj neučinkovitosti, kao i o neophodnosti usvajanja Zakona o priznavanju na nivou Kantona, a sve radi primjene priznavanja po načelima Lisabonske konvencije, ali i o samim primjerima iz prakse. Pošto je pokazan veliki interes od strane svih prisutnih, dogovoreno je da se održi još jedna radionica sa istim predavačima u narednom periodu.


 

 

 

 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja