Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

Međunarodna saradnja

Stipendije

Programi razmjene

Konferencije, seminari..

Brošura (Engl.)

Pogledajte sve...

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2018

Izmjena plana JN 2018

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

Radionica o EU modernim modelima višegodišnjeg finasiranja univerziteta

U Rektoratu Univerziteta  u Sarajevu, dana 20. novembra 2017. godine organizirana  je radionica u saradnji sa grupom eksperata za reformu visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine (HERE – Higher Education Reform Experts BIH)  uz podršku Erasmus + kancelarije Bosne i Hercegovine, na temu ''EU moderni modeli višegodišnjeg finansiranja univerziteta – jačanje odgovornosti i autonomije univerziteta“.

Pozdravnim obraćanjima radionicu su otvorili prof. dr. Aleksandra Nikolić, prorektorica za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu  i gospodin Suad Muhibić, direktor Nacionalne Erasmus+ kancelarije u BiH. Radionicu je vodila međunarodna ekspertica Evropske izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelnu djelatnost i kulturu (EACEA) gospođa Tatyana Koryakin Antunes, koja radi na Univerzitetu u Portu Portugal (Centre for Research in Higher Education Policies – CIPES). Gospođa Antunes je ekspertica u oblasti politika i mehanizama finansiranja visokog obrazovanja i njihovih implikacija na upravljanje univerzitetom kao i na saradnju univerziteta i industrije ali i cjelokupnog društva.  Na radionici su prezentirane evropske javne politike koje podupiru uvođenje novog načina finansiranja univerziteta, koji intenziviranjem mjera monitoringa i ocjene postignutih performansi jačaju odgovornost i transparentnost univerziteta, a time otvaraju put ka istinskom snaženju svih aspekata autonomije i jačanja poduzetničkog duha akademske zajednice odnosno univerziteta. Nadalje  je govorila o reformi visokog obrazovanja, promjeni u upravljanju na visokoškolskim institucijama i u vezi s tim o jačanju autonomije, transparentnosti i odgovornosti. Također, predstavila je promjene u mehanizmima finansiranja, sa iskustivima iz EU, od državne kontrole ka snažnoj institucionalnoj autonomiji, kao i finansiranje na osnovu ugovora o performansama.

Radionici su prisustvovali svi predstavnici visokoškolskih ustanova iz BiH, a ispred Univerziteta u Bihaću, prisutna je bila prof.dr. Jasmina Ibrahimpašić, prorektorica za finansije i razvoj Univerziteta u Bihaću.

Izvor: UNSA/UNBI


 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja