Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

Međunarodna saradnja

Stipendije

Programi razmjene

Konferencije, seminari..

Brošura (Engl.)

Pogledajte sve...

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2018

Izmjena plana JN 2018

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

UNIVERZITET U BIHAĆU NA MEĐUNARODNOM EKOLOŠKOM SAJMU EKOBIS

Univerzitet u Bihaću je u periodu od 14. do 16. septembra 2017. godine uzeo učešće na Međunarodnom ekološkom sajmu EKOBIS čija je tema ove godine bila voda, tačnije zaštita voda, domaći proizvodi flaširane vode, te odlaganje otpadnih voda.
Prvog dana sajma nastavnici i studenti Biotehničkog fakulteta predstavili su biljni uređaj za prečišćavanje otpadnih voda koji je razvijen na Biotehničkom fakultetu, a bila je to prilika i za predstavljanje fakulteta zainteresiranim posjetiocima sajma.
U petak, drugog dana sajma, predstavljen je praktični prikaz performansi Speed (brze) kamere i 3D printera, opreme kojom raspolaže Tehnički fakultet. Nastavnici i studenti Tehničkog fakulteta takođe su prisutnim posjetiocima predstavili studijske programe na svom, ali i ostalim fakultetima. Istog dana održan je i Okrugli sto u organizaciji Unije studenata na temu „Prednosti studenata Univerziteta u Bihaću, vještine i sposobnosti za uključivanje na tržište rada“. Okruglom stolu su prisustvovali i privrednici sa USK i alumni studenti Univerziteta, a događaj je poslužio kao platforma za uspostavljanje kontakata, te razmjenu ideja o usklađivanju rada univerziteta sa potrebama tržišta.
U subotu, posljednjeg dana sajma izvršena je prezentacija Univerziteta u Bihaću i njegovih organizacionih jedinica, te Ureda za međunarodnu saradnju. Zainteresirani posjetioci su imali priliku da se upoznaju sa ponudom fakulteta Univerziteta u Bihaću, te mogućnostima učešća u programima razmjene na našem Univerzitetu. Prezentaciji su prisustvovali nastavnici i zaposlenici Ureda, a podršku promociji su pružili studenti koji su učestvovali u programima razmjene kao što su Mevlana i Erasmus+, te studenti koji su zainteresirani za razmjenu kroz ovakve programe.


 

 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja