Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

Međunarodna saradnja

Stipendije

Programi razmjene

Konferencije, seminari..

Brošura (Engl.)

Pogledajte sve...

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2018

Izmjena plana JN 2018

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

Vijest iz Paderborna o promociji počasnih doktora nauka na Univerzitetu u Bihaću

Paderborner Wirtschaftspädagoge Ahmet Mehic: Neuer Ehrendoktor der Universität Bihać

„Gut, dass wir ihn haben!“

Der Paderborner Wirtschaftspädagoge Ahmet Mehic ist neuer Ehrendoktor der Universität Bihać (Bosnien und Herzegowina). Mit einstimmigem Beschluss würdigte der Senat der Universität am 1. Juli 2017 dessen Verdienste um das soziale, akademische und unternehmerische Engagement für die Entwicklung der bosnisch-herzegowinischen Hochschulgemeinschaft und Stärkung ihres Ansehens auf der nationalen, regionalen und internationalen Ebene.

Prof. Dr. Peter F.E. Sloane vom Department für Wirtschaftspädagogik freute sich mit allen Kollegen über die Auszeichnung seines Lehrstuhl-Mitarbeiters: „Wir zollen unserem Kollegen Dr. Ahmet Mehic unseren größten Respekt für seine Arbeit, die nicht nur für meinen Lehrstuhl, sondern auch für die Fakultät der Wirtschaftswissenschaften und für die Universität Paderborn von großem Interesse ist. Gut, dass wir ihn haben.“ Mehic erhielt die Auszeichnung als Anerkennung für seine Verdienste um das soziale, akademische und unternehmerische Engagement für die Entwicklung der bosnisch-herzegowinischen Hochschulgemeinschaft und Stärkung ihres Ansehens auf der nationalen, regionalen und internationalen Ebene. Die Ehrung beschloss der Senat der Universität Bihać einstimmig am 12. Juni 2017.

Hintergrund

Die Wirtschaftspädagogen der Universität Paderborn sind international gut vernetzt. Mit der bosnisch-herzegowinischen Universität pflegt das Team um Prof. Sloane einen intensiven, langjährigen Kontakt. Prof. Dr. Fadil Islamović, Rektor der Universität Bihać, würdigte am 1.7.2017 in seiner Laudatio vor zahlreichen hochrangigen Vertretern aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik die vielfältigen, gleichwohl tiefgreifenden Unterstützungsleistungen der Paderborner:

    Ausbau und Weiterentwicklung des Lehrangebots in diversen Bachelor-, Master- und Promotionsstudiengängen unter Berücksichtigung des bosnisch-herzegowinischen und regionalen Arbeitsmarktes;
    Implementation eines internen Qualitätssicherungssystems an den bosnisch-herzegowinischen Universitäten;
    Ausbau des Akkreditierungssystems in Bosnien und Herzegowina und Einführung einer externen Qualitätssicherung der Studiengänge;
    Konzeptionelle und didaktische Entwicklung und Anwendung des Peer-Mentoring Modells als Managementmethode für die Verbesserung der Qualität der Lehre, des Lernens und des Erfolgs von Studierenden;
    Modernisierung des Hochschulmanagements und Entwicklung des Unternehmertums;
    Entwicklung des Wissens- und Technologietransfers (Schwerpunkt IT-Kompetenz und Mittelstandsmanagement);
    Professionalisierung von Forschern und Entwicklung des Forschungsmanagements durch Einführung strukturierter Promotionsstudiengänge, besonders im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien;
    Förderung der Mobilität von Studierenden, Forschern und Fach- und Führungskräften an den bosnisch-herzegowinischen Universitäten;
    Entwicklung von Bildungsstandards, sektoralen- und nationalen Qualifikationsrahmen für die Hochschulbildung in Bosnien und Herzegowina.

Autor: Dr. Reinhard Schwarz
Ansprechpartnerin:
Universität Paderborn
Wirtschaftspädagogik
Franziska Schwabl
Telefon: +49 5251 60-2373
franziska.schwabl(at)uni-paderborn(dot)de


Izvorna vijest


Prijevod vijesti

Privredni naučnik grada Paderborn (SR Njemačka) Ahmet Mehić: Novi počasni doktor na Univerzitetu u Bihaću

"Drago nam je što ga imamo!"

Privredni naučnik grada Paderborn (SR Njemačka) Ahmet Mehić je novi počasni doktor Univerziteta u Bihaću (Bosna i Hercegovina). Jednoglasnom odlukom mu je Senat Univerziteta 1. jula 2017. godine odao počast za doprinos i predanost društvenom, akademskom i privrednom razvoju bosanskohercegovačke zajednice visokog obrazovanja i veličanju ugleda na državnom, regionalnom i međunarodnom nivou.
Prof. dr Peter F. E. Sloane sa Katedre privrednih nauka je zajedno sa svim kolegama izrazio sreću i zadovoljstvo povodom dodjele zvanja Počasnog doktora saradniku njegove katedre: "Mi našem kolegi dr. Ahmetu Mehiću odajemo naše neizmjerno poštovanje za njegov rad, koji je od velikog interesa ne samo za moju katedru, već i za Fakultet privrednih nauka i Univerzitet u Paderbornu. Dobro je što ga imamo." Mehić je dobio počasno zvanje u znaku priznanja za njegov doprinos i predanost društvenom, akademskom i privrednom razvoju bosanskohercegovačke zajednice visokog obrazovanja i veličanju ugleda na državnom, regionalnom i međunarodnom nivou. Odluku o počasnom zvanju je 12. juna 2017. godine jednoglasno donio Senat Univerziteta u Bihaću.
Pozadina svečanog događaja  
Privredni naučnici Univerziteta u Paderbornu su na međunarodnom nivou dobro umreženi. Sa bosanskohercegovačkim Univerzitetom tim pod rukovodstvom Profesora Sloane održava intenzivne, dugogodišnje kontakte. U svom počasnom govoru prof. dr. Fadil Islamović, rektor Univerziteta u Bihaću, pohvalio je pred brojnim uglednim predstavnicima iz nauke, privrede i politike mnogobrojene, istovremeno značajne aktivnosti i podrške Paderborna:
• Razvoj i unapređenje nastavnih planova i programa u raznim studijskim programima bachelora, mastera i programima doktorskih studija, uzimajući u obzir bosanskohercegovačko i regionalno tržište rada;
• Implementacija internog sistema osiguranja kvaliteta na univerzitetima u Bosni i Hercegovoni;
• Razvoj akreditacijskog sistema u Bosni i Hercegovini i uvođenje eksternog osiguranja kvaliteta studijskih programa;
• Konceptualni i didatktički razvoj i primjena modela istovršnjačkog (engl., peer) mentorstva kao metode upravljanja za unapređenje kvaliteta nastave, učenja i uspjeha studenata;
• Modernizacija menadžmenta visokog obrazovanja i razvoj poduzetništva;
• Razvoj razmjene znanja i tehnologije (sa težištem na IT (informacijska-tehnologija) vještine i upravljanje MSP (mala i srednja preduzeća);
• Profesionalizacija istraživača i razvoj istraživačkog menadžmenta uvođenjem strukturiranih programa doktorskih studija, a posebno u oblasti ICT (informacijsko komunikacijska tehhnologija);
• Podsticanje mobilnosti studenata, istraživača i ljudskih resursa iz struke i rukovodstva na univerzitetima u Bosni i Hercegovini;
• Razvoj obrazovnih standarda, područnih i državnih Osnova kvalifikacijskog okvira za visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini.


 

 

 

Webmail Pristup

Važniji dokumenti Univerzitet u Bihaću

Statut Univerziteta u Bihaću

Zakon o Univerzitetu u Bihaću

Okvirni zakon o visokom obrazovanju

Zakon o visokom obrazovanju USK

Pravila studiranja na I ciklusu

Pravila studiranja na II ciklusu

Pravila studiranja na III ciklusu

Pregled svih dokumenata...

UNBI Izdvojeno

Kalendar nastave

Promotivni video Univerziteta

Galerija

Brucoški vodič

Odbrane radova

Online?

Trenutno prisutno: 10 posjetitelja i 0 članova.

 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja