Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

Međunarodna saradnja

Stipendije

Programi razmjene

Konferencije, seminari..

Brošura (Engl.)

Pogledajte sve...

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2019

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

Erasmus+ KA 2 STINT projekat – Sastanak u Mostaru

U periodu od 13. do 16. juna 2017. godine na Sveučilištu u Mostaru i Univerzitetu “Džemal Bijedić” održan je sastanak partnera Erasmus+ KA2 STINT projekta “Jačanje internacionalizacije na Univerzitetima u BiH” koji se nalazi u svojoj drugoj godini realizacije. Glavni ciljevi projekta su usvajanje Strategija za internacionalizaciju na bh univerzitetima, kao i Priručnika za priznavanje inostranih kvalifikacija. Predstavnice Univerziteta u Bihaću na sastanku su bile prof.dr. Amela Čolić, prorektorica za NiR i međuuniverzitetsku saradnju i Alma Bosnić, stručni savjetnik za međunarodnu saradnju na Univerzitetu u Bihaću, koje su ujedno i članice Erasmus+ STINT UNBI tima pored još dva predstavnika. Tokom sastanka je bilo govora o trenutnom stanju u visokom obrazovanju u BiH sa naglaskom na internacionalizaciju i priznavanje inostranih kvalifikacija, rangiranju visokobrazovnih institucija, kao i o novim kriterijima za akreditaciju visokoškolskih institucija i studijskih programa u kojima internacionalizacija igra veliku ulogu. Erasmus+ UNBI STINT tim, čiji članovi su ujedno imenovani u Komisiju za izradu Strategije za internacionalizaciju na Univerzitetu u Bihaću od stane Senata Univerziteta u Bihaću, je odradio nacrt Strategiije sa razrađenim strateškim ciljevima koji je bio prezentiran na sastanku. Takođe su prezentirani rezultati interne diseminacije projektnih aktivnosti na Univerzitetu u Bihaću sa osvrtom na obuku o internacionalizaciji i priznavanju za studente i nastavnike koju će UNBI projektni tim provesti u narednom periodu.


 

 

Webmail Pristup

Važniji dokumenti Univerzitet u Bihaću

Statut Univerziteta u Bihaću

Zakon o Univerzitetu u Bihaću

Okvirni zakon o visokom obrazovanju

Zakon o visokom obrazovanju USK

Pravila studiranja na I ciklusu

Pravila studiranja na II ciklusu

Pravila studiranja na III ciklusu

Pregled svih dokumenata...

UNBI Izdvojeno

Kalendar nastave

Promotivni video Univerziteta

Galerija

Brucoški vodič

Odbrane radova

Online?

Trenutno prisutno: 9 posjetitelja i 0 članova.

 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja