Vijesti

Rodne studije na Univerzitetu u Bihaću
Rodne studije na Univerzitetu u Bihaću

Na sjednici Senata Univerziteta u Bihaću održanoj u četvrtak 30. juna 2022. godine, usvojene su izmjene Nastavnog plana i programa Prvog ciklusa studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću, na kojem je uvršteno pet novih nastavnih predmeta s pripadajućim silabusima, ...

Weiser Professional Development Fellowship 2023
Weiser Professional Development Fellowship 2023

The Weiser Center for Europe and Eurasia koji je dio University of Michigan, poziva kandidate i kandidatkinje (naučnike i umjetnike) da apliciraju na Weiser Professional Development Awards a koji predaju na visokoškolskim ustanovama Armeniji, Azerbejdžanu, Bosni i Hercegovini, ...

Konkurs za angažman nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Bihaću u 2022/23.
Konkurs za angažman nastavnika i saradnika na Univerzitetu ...

Univerzitet u Bihaću raspisuje Konkurs za izbor u zvanja i angažman nastavnika i saradnika u akademskoj 2022/2023. godini kao i izbor u zvanje nastavnika i saradnika u radnom odnosu na Univerzitetu u Bihaću. Detalji Konkursa su u zasebnom pdf-dokumentu.

Nastavnici Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću u COST-u
Nastavnici Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću ...

Nastavnici Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću prof. dr. Damir Hodžić, doc. dr. Aladin Crnkić i doc. dr. Redžo Hasanagić, postali su predstavnici Bosne i Hercegovine unutar COST-a. Radi se o sljedećim programima: European Network for the Mechanics of Matter ...

Članice Univerziteta u Bihaću

Događaji