Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

Međunarodna saradnja

Stipendije

Programi razmjene

Konferencije, seminari..

Brošura (Engl.)

Pogledajte sve...

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2019

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

 NJ. E. AMBASADOR LARS GUNNAR WIGEMARK, ŠEF DELEGACIJE EU U BIH I SPECIJALNI PREDSTAVNIK EU POSJETIO UNIVERZITET U BIHAĆU

U petak, 19. maja 2017. godine, Univerzitet u Bihaću je bio domaćin predstavnicima Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, na čelu sa NJ. E. Ambasadorom Larsom Gunnarom Wigemarkom, Šefom Delegacije EU u BiH i specijalnim predstavnikom za EU. Ambasador je najprije održao sastanak sa rektorom Univerziteta u Bihaću, prof. dr. Fadilom Islamovićem i njegovim saradnicima, a u toku sastanka bilo je govora o perspektivama visokog obrazovanja u BiH na njenom putu ka Evropskoj uniji.
Nakon sastanka, Ambasador je održao predavanja studentima Univerziteta u Bihaću na temu Evropskih integracija Bosne i Hercegovine i prespektivama mladih na tom putu. S obzirom da su predavanja bila interaktivnog karaktera, naročito je značajno da su studenti uzeli aktivno učešće u diskusiji i izrazili svoje mišljenje o uticaju političkih dešavanja na život mladih, te o mjerama koje je potrebno poduzeti u cilju unapređenja standarda života u našoj zemlji. Po završetku predavanja, predsjednik Unije studenata Univerziteta u Bihaću, Dino Felić, predstavio je idejni projekat Centra za mlade na našem kantonu, a prikazan je i promotivni video o Erasmus+ programu kojeg su pripremile studentice Univerziteta u Bihaću Amra Mešić i Arnela Tatić, inače alumne ovog programa koje su dio svog studija provele na Univerzitetu NOVA iz Lisabona. Pristup koji su studenti pokazali pri organizaciji događaja, kao i njihovo učešće uz diskusiji u toku predavanja, potvrda je  volje ove generacije za pozitivnim promjenama u našoj zemlji, na što Univerzitet u Bihaću zaista može biti ponosan.
Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću je sa velikim zadovoljstvom rukovodio organizacijom ovog događaja, imajući na umu da je Evropska unija jedan od glavnih izvora financiranja za međunarodne aktivnosti našeg Univerziteta, naročito kada su u pitanju razmjene studenata i osoblja, te projekti izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju.


 

Webmail Pristup

Važniji dokumenti Univerzitet u Bihaću

Statut Univerziteta u Bihaću

Zakon o Univerzitetu u Bihaću

Okvirni zakon o visokom obrazovanju

Zakon o visokom obrazovanju USK

Pravila studiranja na I ciklusu

Pravila studiranja na II ciklusu

Pravila studiranja na III ciklusu

Pregled svih dokumenata...

UNBI Izdvojeno

Kalendar nastave

Promotivni video Univerziteta

Galerija

Brucoški vodič

Odbrane radova

Online?

Trenutno prisutno: 27 posjetitelja i 0 članova.

 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja