Vijesti

Konkurs Tehničkog fakulteta UNBI
Konkurs Tehničkog fakulteta UNBI

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Javni konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje saradnika, odnosno višeg asistenta (napredovanje) za užu naučnu oblast Informacione tehnologije i informacioni sistemi (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni ...

Poziv Pravnog fakulteta UNBI
Poziv Pravnog fakulteta UNBI

Pozivaju se prijavljeni kandidati na Konkurs za prijem u radni odnos nastavnika na odredeno vrijeme na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću (nastavnik u svim zvanjima na naučnu oblast Međunarodno javno pravo i europske studije, na predmetima Međunarodno javno pravo I, Međunarodno ...

Konkurs Pravnog fakulteta UNBI
Konkurs Pravnog fakulteta UNBI

Pravni fakultet Univerziteta u Bihać raspisuje Javni konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika — vanredni profesor (napredovanje) na predmet Trgovačko pravo (1 izvršilac) i ponovni izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika — docent na ...

5. međunarodni kongres hemičara i hemijskih inženjera BiH
5. međunarodni kongres hemičara i hemijskih inženjera BiH

U Sarajevu će se od 27. do 30. juna 2024. godine održati 5. međunarodni kongres hemičara i hemijskih inženjera Bosne i Hercegovine. Organizatori Kongresa su Društvo hemičara i tehnologa Kantona Sarajevo (DKTKS) i Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu. Cilj ...

Članice Univerziteta u Bihaću

Događaji