Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

Međunarodna saradnja

Stipendije

Programi razmjene

Konferencije, seminari..

Brošura (Engl.)

Pogledajte sve...

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2018

Izmjena plana JN 2018

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

Učešće na međunarodnoj konferenciji KNOWLEDGE FOR MY DREAMS

Pod  pokroviteljstvom Tanje Fajon, članice Evropskog parlamenta, održana je  međunarodna konferencija na kojoj su uzeli učešće autori iz srednjoevropskih i zemalja Zapadnog Balkana, Bliskog istoka i posebno Libanonska International University (LIU) u Bejrutu, Libanon. Namjera ove konferencije je razmjena najboljih praksi među stručnjacima, posebno nastavnicima, koji rade s migrantima i izbjeglicama. Grupa autora sa našeg Univerziteta u sastavu prof.dr.sc.Amela Čolić, prof.dr.sc.Halid Makić, prof.dr.Jasmina Ibrahimpašić, prof.dr.sc.Azra Bećiraj su učestvovali sa radom pod naslovom „CONCEPT OF INSPIRATION ECONOMY AS A TOOL TO MITIGATION THE MIGRATION“ u kojem su prezentirani rezultati istraživanja među mladima na Unsko Sanskom kantonu u pogledu ublažavanja migracija, kvaliteti života među mladima, poduzetništvu kod mladih i mladima i NVO sektoru.
Na konferenciji je bila organizirana i panel diskusija na temu: „Incentives and ideas for integration of migrants into National Education Systems“ na kojoj su učešće uzeli profesori Univerziteta u Bihaću.
Učesnici konferencije iz BiH iskoristili su priliku da razgovaraju sa gospođom Tanjom Fajon članicom Evropskog parlamenta, o mogućnostima bliže saradnje u smislu gostujućih predavanja, organiziranja ovakvih ili sličnih konferencija, stažiranju mladih ljudi u Europskom parlamentu i slično.
 

 

Webmail Pristup

Važniji dokumenti Univerzitet u Bihaću

Statut Univerziteta u Bihaću

Zakon o Univerzitetu u Bihaću

Okvirni zakon o visokom obrazovanju

Zakon o visokom obrazovanju USK

Pravila studiranja na I ciklusu

Pravila studiranja na II ciklusu

Pravila studiranja na III ciklusu

Pregled svih dokumenata...

UNBI Izdvojeno

Kalendar nastave

Promotivni video Univerziteta

Galerija

Brucoški vodič

Odbrane radova

Online?

Trenutno prisutno: 20 posjetitelja i 0 članova.

 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja