Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata oko 6000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Visoka zdravstvena škola. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji Fakulteti.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Visoka zdravstvena škola

Pročitaj više...

UNBI Izdvojeno

Kalendar nastave

Galerija

Projekti

Mevlana program

Linkovi

Predstojeće odbrane radova

Studenti i studentska pitanja

Konferencije

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2016

Odluka izmjena JN 2016

Odluka izmjena PJN 2016-2

Odluka izmjena PJN 2016-3

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

Uredi Ured za podršku studentima s posebnim potrebama - Dokumenti

Vodič

Priručnik

 Identifikacijski obrazac

Popis literature

Više informacija o uredu...

 

Preuzimanje tenderske dokumentacije i ostali dokumenti vezani za Javne nabavke Univerziteta u Bihaću.


 


Obavještenja

07.03.2017.

Hotelski smještaj

08.02.2017.

Poništenje - digitalna televizija

Oprema - digitalna televizija

Poziv

16.01.2017.

Advokatske usluge

Odluke o odabiru ponuđača

Arhiva 2015

Odluka materijal za čišćenje

Odluka štamparske usluge

Odluka punjenje tonera

Odluka oglašavanje

Odluka održavanje vozila

Odluka o odabiru dvorane

Odluka vanredni prevoz

Odluka gorivo i mazivo

Odluka  PIS

Odluka - hotelski smještaj

Odluka - nabavka i ugradnja stolarije i laminata

Odluka - kolektivno osiguranje

Odluka - materijal za čišćenje i reprezentaciju

Odluka - održavanje računara

Odluka - poništenje namještaja

Odluka - računarska oprema BIOEMIS

Odluka - uređenje okoliša

Odluka - Fizičko obezbjeđenje

Odluka - Kemikalije

Odluka - Lož ulje

Odluka - Kancelarijski materijal

Odluka - Ugalj

Odluka - Pelet

Odluke - Drva - Poništenje

Odluka - Drva

Odluka - školski i kancelarijski namještaj VZŠ

Odluka - poništenje - kotlovnica za potrebe Pedagoškog fakulteta

 

21.01.2016.

Odluka - Advokatske usluge i Ex-ante obavještenje

Odluka - Ljekarski pregled

Odluka - Kotlovnica

12.02.2016.

Odluka - sportska dvorana

Odluka - poništenje - vanredni prevoz

Odluka - izuzeće od primjene Zakona o Javnim nabavkama

25.03.2016.

Odluka - hotelski smještaj

Odluka - vanredni prevoz

Odluka - računarska oprema

Odluka - smještaj Banja Luka

10.06.2016.

Odluka 5 Juni - Svjetski dan zaštite okoliša

Odluka 5 Juni - Svjetski dan zaštite okoliša

Odluka - smještaj Bihać

14.07.2016.

Odluka - oglašavanje raznih oglasa

15.09.2016.

Odluka - održavanje računara

Odluka - Materijal za čišćenje i reprezentaciju

Odluka - Štamparske usluge

Odluka - Toneri

13.10.2016.

Odluka - lož ulje

Odluka - drva

Odluka - ugalj

Odluka - pelet

14.11.2016.

Odluka - krojačka oprema

Odluka o poništenju krojačke opreme

05.12.2016.

Odluka - set za ispitivanje materijala

Odluka - kancelarijski materijal

20.12.2016.

Odluka - krojačka oprema

27.12.2016.

Odluka - fizičko obezbjeđenje

03.02.2017.

Odluka - advokatske usluge, Ex ante

07.02.2017.

Odluka o poništenju DBBT

22.02.2017.

Odluka - Dvorana

06.03.2017.

Odluka - izuzeće dvorana

Odluka - izuzeće UNBI

Odluka - poništenje dvorana

04.04.2017.

Odluka - prevoz


Ugovorni organ je u obavezi na osnovu člana 75. stav (2)  Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH 39/14), objaviti osnovne elemete ugovora za sve postupke javne nabavke na svojoj internet stranici, kao i sve izmjene ugovora do kojih dođe u toku realizacije ugovora, na način i u formi koji će podzakonskim aktom propisati Vijeće ministara BiH.

Osnovni elementi Ugovora 2015

Osnovni elementi Ugovora 2016


 

 

 

 

Važniji dokumenti Univerzitet u Bihaću

Statut Univerziteta u Bihaću

Zakon o Univerzitetu u Bihaću

Okvirni zakon o visokom obrazovanju

Zakon o visokom obrazovanju USK

Pravila studiranja na I ciklusu

Pravila studiranja na II ciklusu

Pravila studiranja na III ciklusu

Pregled svih dokumenata...

Izvodi iz zapisnika Senat i UO

Senat

Upravni odbor

Online?

Trenutno prisutno: 46 posjetitelja i 0 članova.

 

 

 

 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja