Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

Međunarodna saradnja

Stipendije

Programi razmjene

Konferencije, seminari..

Brošura (Engl.)

Pogledajte sve...

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2019

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

Preuzimanje tenderske dokumentacije i ostali dokumenti vezani za Javne nabavke Univerziteta u Bihaću.


 


Izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavkama


Odluke o odabiru ponuđača

Arhiva 2015

Odluka materijal za čišćenje

Odluka štamparske usluge

Odluka punjenje tonera

Odluka oglašavanje

Odluka održavanje vozila

Odluka o odabiru dvorane

Odluka vanredni prevoz

Odluka gorivo i mazivo

Odluka  PIS

Odluka - hotelski smještaj

Odluka - nabavka i ugradnja stolarije i laminata

Odluka - kolektivno osiguranje

Odluka - materijal za čišćenje i reprezentaciju

Odluka - održavanje računara

Odluka - poništenje namještaja

Odluka - računarska oprema BIOEMIS

Odluka - uređenje okoliša

Odluka - Fizičko obezbjeđenje

Odluka - Kemikalije

Odluka - Lož ulje

Odluka - Kancelarijski materijal

Odluka - Ugalj

Odluka - Pelet

Odluke - Drva - Poništenje

Odluka - Drva

Odluka - školski i kancelarijski namještaj VZŠ

Odluka - poništenje - kotlovnica za potrebe Pedagoškog fakulteta

 

Arhiva 2016

Odluka - Advokatske usluge i Ex-ante obavještenje

Odluka - Ljekarski pregled

Odluka - Kotlovnica

Odluka - sportska dvorana

Odluka - poništenje - vanredni prevoz

Odluka - izuzeće od primjene Zakona o Javnim nabavkama

Odluka - hotelski smještaj

Odluka - vanredni prevoz

Odluka - računarska oprema

Odluka - smještaj Banja Luka

Odluka 5 Juni - Svjetski dan zaštite okoliša

Odluka 5 Juni - Svjetski dan zaštite okoliša

Odluka - smještaj Bihać

Odluka - oglašavanje raznih oglasa

Odluka - održavanje računara

Odluka - Materijal za čišćenje i reprezentaciju

Odluka - Štamparske usluge

Odluka - Toneri

Odluka - lož ulje

Odluka - drva

Odluka - ugalj

Odluka - pelet

Odluka - krojačka oprema

Odluka o poništenju krojačke opreme

Odluka - set za ispitivanje materijala

Odluka - kancelarijski materijal

Odluka - krojačka oprema

Odluka - fizičko obezbjeđenje

 

Arhiva 2017

Odluka - advokatske usluge, Ex ante

Odluka o poništenju DBBT

Odluka - Dvorana

Odluka - izuzeće dvorana

Odluka - izuzeće UNBI

Odluka - poništenje dvorana

Odluka - prevoz

Odluka - hotelski smještaj

Odluka - oglašavanje

Odluka HU Sarajevo RIM 2017

Odluka Hotelski smještaj

Odluka DBBT

Odluka - pelet

Odluka - bojanje FZS

Odluka - papir

Odluka - materijal za čišćenje

Odluka - lož ulje

Odluka - toneri

Odluka - Ugalj

Odluka - rekonstrukcija TFB

Odluka - štamparske usluge

Poništenje postupka - održavanje računarske opreme

Poništenje postupka - drva

Poništenje postupka - hemikalije

Deratizacija, dezinsekcija, dezinfekcija

Sanacija plafona FZS

Kemikalije i ostalo

Laboratorijska oprema

 

Arhiva 2018

Advokatske usluge

Poništenje postupka papir

Fizičko obezbjeđenje

Amfiteatar BTF

Papir

Računarska oprema STINT

Prevoz

Ponistenje postupka DBBT

Dopuna plana JN

Održavanje računarske opreme

Oglašavanje

Krov BTF

Krov TFB

Stolarija

DBBT

Drva

Objekat br. 13

Pelet

Računarska oprema

DBBT

Hotelski smještaj

Rekonstrukcija grijanja

Računarska oprema


Ugovorni organ je u obavezi na osnovu člana 75. stav (2)  Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH 39/14), objaviti osnovne elemete ugovora za sve postupke javne nabavke na svojoj internet stranici, kao i sve izmjene ugovora do kojih dođe u toku realizacije ugovora, na način i u formi koji će podzakonskim aktom propisati Vijeće ministara BiH.

Osnovni elementi Ugovora 2015

Osnovni elementi Ugovora 2016

Osnovni elementi Ugovora 2017

Osnovni elementi Ugovora 2018


Webmail Pristup

Važniji dokumenti Univerzitet u Bihaću

Statut Univerziteta u Bihaću

Zakon o Univerzitetu u Bihaću

Okvirni zakon o visokom obrazovanju

Zakon o visokom obrazovanju USK

Pravila studiranja na I ciklusu

Pravila studiranja na II ciklusu

Pravila studiranja na III ciklusu

Pregled svih dokumenata...

UNBI Izdvojeno

Kalendar nastave

Promotivni video Univerziteta

Galerija

Brucoški vodič

Odbrane radova

Online?

Trenutno prisutno: 12 posjetitelja i 0 članova.

 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja