Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

Međunarodna saradnja

Stipendije

Programi razmjene

Konferencije, seminari..

Brošura (Engl.)

Pogledajte sve...

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2019

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

 Zakoni, pravilnici i ostali dokumenti

 

 

 

 

Statut Univerziteta u Bihaću (Izmjene Statuta)

Pravilnik o radu

Okvirni zakon o visokom obrazovanju u BiH

Zakon o visokom obrazovanju USK-a

Zakon o Univerzitetu u Bihaću

Akreditacija Univerziteta u Bihaću

Zakon o slobodi pristupa informacijama u BiH

Zakon o izmjeni Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH

Zakon o slobodi pristupa informacijama u F BiH

Zakon o naučno-istraživačkoj djelatnosti

Zakon o nostrifikaciji i ekvivalenciji inozemnih školskih svjedodžbi

Pravilnik o nostrifikaciji i ekvivalenciji inozemnih školskih svjedodžbiPrilog obrasci

Pravilnik o načinu obrazovanja i visini naknade za rad stručnih komisija

Pravila studiranja na prvom ciklusu

Pravila studiranja na prvom ciklusu_2019

Pravila studiranja na drugom ciklusu

Pravila studiranja na trećem ciklusu

Pravilnik o sadržaju javnih isprava koje izdaju visokoskolske ustanove

Uputstvo o načinu izvještavanja o objavljenim radovima i publikacijama

Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti

Pravilnik o kategorizaciji publikacija na Univerzitetu u Bihaću

Procedura izmjene Liste priznatih publikacija Univerziteta u Bihaću

Detaljna kategorizacija i sistem vrednovanja objavljenih radova i publikacija

Pravilnik o načinu dodjele počasnog zvanja - Profesor Emiritus

Pravilnik o polaganju ispita

Pravilnik o angažovanju nastavnika Univerziteta u Bihaću na privatnim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inostranstvu

Pravilnik o raspodjeli sredstava II ciklusa

Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor/ponovni izbor u zvanje + Zaključak (06.01.2014) + Odluka

Postupak sticanja naučnog stepena doktora nauka na Univerzitetu u Bihaću

Etički kodeks i Poslovnik o radu etičkog komiteta

Strateški plan razvoja Univerziteta u Bihaću za period od 2011. do 2015. godine

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću 2017 - 2022.

Pravilnik o angažovanju nastavnika i saradnika Univerziteta u Bihaću na drugim javnim visokoškolskim institucijama

Pravila o mobilnosti na Univerzitetu u Bihaću

Politika o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta u Bihaću

Pravilnik o procedurama za predlaganje, prihvaćanje, provođenje i praćenje realizacije studijskih programa Univerziteta u Bihaću

Procedura  za praćenje  ispunjenja planova i realizacije  strateškog  plana razvoja Univerziteta   u Bihaću

Pravilnik o procedurama za podršku međunarodnim aktivnostima Univerziteta u Bihaću

Politika informiranja i komuniciranja

Akcijski plan

Pravilnik o planiranju zapošljavanja akademskog osoblja na Univerzitetu u Bihaću

Strategija internacionalizacije Univerziteta u Bihaću 2018. - 2023.

Pravilnik o evaluaciji rada nenastavnog osoblja


 

Webmail Pristup

Važniji dokumenti Univerzitet u Bihaću

Statut Univerziteta u Bihaću

Zakon o Univerzitetu u Bihaću

Okvirni zakon o visokom obrazovanju

Zakon o visokom obrazovanju USK

Pravila studiranja na I ciklusu

Pravila studiranja na II ciklusu

Pravila studiranja na III ciklusu

Pregled svih dokumenata...

UNBI Izdvojeno

Kalendar nastave

Promotivni video Univerziteta

Galerija

Brucoški vodič

Odbrane radova

Online?

Trenutno prisutno: 7 posjetitelja i 0 članova.

 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja