Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

Međunarodna saradnja

Stipendije

Programi razmjene

Konferencije, seminari..

Brošura (Engl.)

Pogledajte sve...

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2019

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

Ugovori sa državnim i međunarodnim univerzitetima/institucijama


Univerzitet u Bihaću je od samog osnivanja uvijek težio ka ostvarivanju međuuniverzitetske saradnje u zemlji i inostranstvu. U proteklih petnaest godina svog postojanja, potpisan je veliki broj sporazuma o akademskoj saradnji sa eminentnim visokoobrazovnim institucijama u zemlji i inostranstvu i na taj način ostvarena je aktivna saradnju sa istim, a to su sljedeće visokoobrazovne institucije:

- Tehnološki Univerzitet u Wroclawu, Poljska (26. 03. 2007)
- Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, R.Hrvatska (24. 11. 2006)
- Metalurški Institut „Kemal Kapetanović“ Zenica, BiH (15. 11. 2007)
- Univerzitet u Kragujevcu, Republika Srbija (21. 12. 2006)
- Univerzitet u Nišu, Srbija (22. 12. 2006)
- Univerzitet u Novom Sadu, Republika Srbija (04. 11. 2003)
- Državni Univerzitet Odbrane u Budimpešti (Eötvös Lorand University Budapest) (Decembar 2006.)
- Univerzitet Dell'Insubria u Comu i Varesi, Italija (decembar 2006. godine)
- Internacionalni Islamski Univerzitet u Islamabadu, Pakistan (Feburar 2007. godine)
- Univerzitet u Salzburgu, Austrija (03. 05. 2007. godine u Bihaću)
- Univerzitet u Zagrebu, Ekonomski fakultet (Bihać, 04. 10. 2005. godine)
- Univerzitet u Ljubljani, Slovenija (22. 10. 2006)
- University of Pécs, Mađarska (Decembar 2002. godine)
- Univerzitet „La Sapienza“ u Rimu, Italija (Rim, 2002. godine)
- Veleučilište u Karlovcu. R.Hrvatska (2008.)
- Univerzitet u Novom Pazaru, Republika Srbija (2008)
- Univerzitet u Grazu, Austrija (15.12. 2003.)
- Tehnološki Univerzitet u Kaunasu, Litvanija (april, 2009. godine)
- Univerzitet u Pečuhu (Mađarska, April, 2009. godine)
- Program saradnje Univerziteta u BiH i Univerziteta u Italiji (dvije mreže univerziteta iz Italije i BiH) (Rim, 16. 10. 2009)
- Univerzitet u Manasouri, Egipat (20.11.2009)
- Yalova Univerzitet u Yadimu, R.Turska (26.10.2009)
- Univerzitet u Kairu, Egipat (2010)
- Helwan Univerzitet, Egipat (09.12.2011.)
- Univerzitet u Beogradu, Republika Srbija (26. 11. 2010)
- Beijing Jiaotong Univerzitet, N.R. Kina (05.05.2014)
- Trakya University, R.Turska (20.08.2013.)
- Dumlupinar Univerzitet, R.Turska (05.02.2014)
- Sakarya Univerzitet, R.Turska (24.12.2013)
- Centar za razvoj i afirmaciju kulture i obrazovanja, BiH (05.02.2014)
- Univerzitet u Novom Pazaru, Republika Srbija (21.10.2013)
- Visoka škola primjenjenih strukovnih studija u Vranju, Republika Srbija (17.09.2013.)
- Zdravstveno veleučilište Zagreb, R.Hrvatska (28.06.2013)
- Sveučilište/Univerzitet „VITEZ“, BiH (01.07.2013)
- Düzce Univerzitet, R.Turska (17.05.2013.)
- Univerzitet „Ondokuz Mayis“, R.Turska (10.06.2013)
- Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska (26.03.2013.)
- Internacionalni Burch Univerzitet, BiH (19.02.2013)
- Univerzitet „Hasan Kalyoncu“, R.Turska (23.01.2013)
- Istanbul Commerce Univerzitet, R.Turska (28.05.2012)
- Univerzitet Primorske, Slovenija (16.03.2011)
- Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava, BiH (10.05.2011)
- Americana Univerzitet, Paragvaj (06.05.2011)
- Yildiz Univerzitet, R.Turska (09.05.2011)
- Pedagoški Univerzitet, Azerbejdžan (04.02.2015)
- Tehnološki Insitutu u Pekingu, N.R. Kina (10.04.2015)


 

Webmail Pristup

Važniji dokumenti Univerzitet u Bihaću

Statut Univerziteta u Bihaću

Zakon o Univerzitetu u Bihaću

Okvirni zakon o visokom obrazovanju

Zakon o visokom obrazovanju USK

Pravila studiranja na I ciklusu

Pravila studiranja na II ciklusu

Pravila studiranja na III ciklusu

Pregled svih dokumenata...

UNBI Izdvojeno

Kalendar nastave

Promotivni video Univerziteta

Galerija

Brucoški vodič

Odbrane radova

Online?

Trenutno prisutno: 11 posjetitelja i 0 članova.

 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja