Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

Međunarodna saradnja

Stipendije

Programi razmjene

Konferencije, seminari..

Brošura (Engl.)

Pogledajte sve...

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2019

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

URED ZA MEĐUNARODNU SARADNJU


Prof. dr. Amela Čolić
Prorektor za naučno-istraživački rad i međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
e-mail: rektorat(@unbi.ba)
Tel: +387 (0) 37 222-022


Alma Bosnić, Stručni savjetnik za međunarodnu saradnju
Mevlana koordinator/Erasmus+ koordinator
e-mail: alma.bosnic(@unbi.ba);alma978b(@yahoo.com)
Tel: +387 (0) 37 222-022; 222-024

                                               

Džalila Muharemagić, Viši stručni saradnik na poslovima za projekte
CEEPUS koordinator
e-mail: dzalila.muharemagic(@unbi.ba)
Tel: +387 (0) 37 222-022; 222-024


U posljednje tri godine na Univerzitetu u Bihaću je primjetan veliki pomak u interesovanju studenata, kao i nastavnog i nenastavnog osoblja za učešće u programima razmjene. Kako razmjena predstavlja međunarodnu aktivnost od posebnog značaja za Univerzitet, Ured ulaže sve neophodne napore da ovaj segment bude promoviran kod svih ciljnih grupa na najbolji mogući način. Glavni cilj je integracija naše Institucije u globalne obrazovne i istraživačke procese, kao i obezbijeđenje kontinuiranog rada na poboljšanju naše međunarodne reputacije. Mobilnost vodi ka širenju saradnje između univerziteta koji su uključeni u taj proces, jačanju Ureda za međunarodnu saradnju, vodi ka poboljšanju i olakšavanju sistema za priznavanje stečenih kvalifikacija i povećanju mehanizama za osiguranje kvaliteta.

Na pitanje o najvažnijim prednostima internacionalizacije, top tri navedena razloga na globalnom nivou su:
- povećanje međunarodne svijesti studenata;
- jačanje istraživanja i
- proizvodnje znanja i poticanje međunarodne saradnje i solidarnosti.

Univerzitet u Bihaću je aplicirao na par međunarodnih projekata sa naglaskom na jačanju internacionalizacije, na kojima bi bili partneri, a koji bi u slučaju da budu odobreni za finansiranje, u velikoj mjeri doprinijeli razvoju ovog segmenta.

Više informacija možete pronaći u sljedećim sekcijama.

Ugovori sa državnim i međunarodnim univerzitetima/institucijama

 
Programi razmjene

 
Projekti i NIR

 
Stipendije


Konferencije, seminari i ljetne škole


Naša Facebook stranica

 

 

 

 

 

Webmail Pristup

Važniji dokumenti Univerzitet u Bihaću

Statut Univerziteta u Bihaću

Zakon o Univerzitetu u Bihaću

Okvirni zakon o visokom obrazovanju

Zakon o visokom obrazovanju USK

Pravila studiranja na I ciklusu

Pravila studiranja na II ciklusu

Pravila studiranja na III ciklusu

Pregled svih dokumenata...

UNBI Izdvojeno

Kalendar nastave

Promotivni video Univerziteta

Galerija

Brucoški vodič

Odbrane radova

Online?

Trenutno prisutno: 27 posjetitelja i 0 članova.

 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja