Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata oko 6000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

UNBI Izdvojeno

Kalendar nastave

Galerija

Projekti

Mevlana program

Linkovi

Predstojeće odbrane radova

Studenti i studentska pitanja

Konferencije

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2016

Odluka izmjena JN 2016

Odluka izmjena PJN 2016-2

Odluka izmjena PJN 2016-3

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

Uredi Ured za podršku studentima s posebnim potrebama - Dokumenti

Vodič

Priručnik

 Identifikacijski obrazac

Popis literature

Više informacija o uredu...

 

Ovdje možete pronaći predstojeće odbrane magistrarskih radova i doktorskih disertacija na fakultetima Univerziteta u Bihaću.


Pedagoški fakultet          

U skladu sa članom 107 a u vezi sa članom 233 Statuta Univerziteta u Bihaću, člana 113 Zakona o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik USK-a, broj: 8/09), člana 5 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Univerzitetu u Bihaću ("Sl.glasnik USK" broj:2/15) i Odlukom Senata Univerziteta u Bihaću broj: 06-1018/2017 od 16.2.2017. godine, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću


O g l a š a v a
JAVNU ODBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE
Kandidatkinja mr.sc. Amela Balić, brani  11. aprila 2017. godine (utorak) u 11:00 sati, doktorsku disertaciju na temu: „Modeliranje razvoja maksimalnih aerobnih sposobnosti utvrđivanjem individualnog odnosa atletskih disciplina brzinske snage i izdržljivosti dječaka uzrasta 11 godina“.


Odbrana doktorske disertacije održat će se  na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću (Amfiteatar - I. sprat), pred Komisijom za odbranu doktorske disertacije u  sljedećem sastavu:
1.    Red.prof.dr. Nijaz Skender, predsjednik, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću
2.    Red.prof.dr. Nusret Smajlović, mentor, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu
3.    Vanr.prof.dr. Muhidin Halilović, član, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću
4.    Doc.dr. Slavenko Likić, član, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu.
 

Doktorska disertacija stavljena je  na uvid javnosti u rektoratu Univerziteta u Bihaću i biblioteci Pedagoškog fakulteta.


Biotehnički fakultet          

Na osnovu člana 154. stav 3. Statuta Univerziteta u Bihaću (broj: 01-1914/2009 od 27.10.2009. godine), a u vezi s članom 33. Pravila studiranja na drugom ciklusu studija na Univerzitetu u Bihaću (broj: 06-1698/2010 od 14.06.2010. godine), te u skladu s članom 31. Pravilnika o studiranju na drugom ciklusu studija na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću (broj: 03-287/2011 od 02.03.2011. godine), Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, daje slijedeću

O B A V I J E S T


    Bachelor Zaštite okoliša Đenana Menzil, branit će dana 21. aprila 2017. godine (Petak) u 10:00 sati magistarski rad na temu ''Istraživanje racionalne i ekološki optimalne metode zbrinjavanja otpadnih ulja na primjeru općine Bihać'', na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću.
    Odbrana magistarskog rada je javna.


 

Važniji dokumenti Univerzitet u Bihaću

Statut Univerziteta u Bihaću

Zakon o Univerzitetu u Bihaću

Okvirni zakon o visokom obrazovanju

Zakon o visokom obrazovanju USK

Pravila studiranja na I ciklusu

Pravila studiranja na II ciklusu

Pravila studiranja na III ciklusu

Pregled svih dokumenata...

Izvodi iz zapisnika Senat i UO

Senat

Upravni odbor

Online?

Trenutno prisutno: 21 posjetitelja i 0 članova.

 

 

 

 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja