Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

Međunarodna saradnja

Stipendije

Programi razmjene

Konferencije, seminari..

Brošura (Engl.)

Pogledajte sve...

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2019

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

Ovdje možete pronaći predstojeće odbrane magistrarskih radova i doktorskih disertacija na fakultetima Univerziteta u Bihaću.


 Tehnički fakultet                          

TEHNIČKI FAKULTET
UNIVERZITETA U BIHAĆU
- Doktorski studij –

 

O  B  J  A  V  LJ  U  J  E


Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 03. septembra  2019. godine u 11 sati, u amfiteatru Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana Projekta doktorske disertacije kandidata Redže Hasanagića, MA drvne industrije na temu:

"Optimizacija parametara termičke modifikacije konstrukcijskog drveta i njihov uticaj na čvrstoću savijanja i istezanja”
 pred komisijom:
               
Predsjednik:   

Red.prof.dr. Salah Eldien Omer,
Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, 
Članovi:      
Van.prof.dr. Atif Hodžić, potencijalni mentor,
Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću,  
 Red.prof.dr. Miha Humar, član,
Biotehnološki fakultet Univerziteta u Ljubljani,
Red.prof.dr. Marko Petrič, član
Biotehnološki fakultet Univerziteta u Ljubljani,
Van.prof.dr. Samir Vojić, član,
Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću. 
              

Projekt doktorske disertacije  može se pogledati u biblioteci Tehničkog fakulteta Ul. Dr Irfana Ljubijankića bb Bihać i u Rektoratu Univerziteta u Bihaću.


Pristup odbrani je slobodan.


 

Webmail Pristup

Važniji dokumenti Univerzitet u Bihaću

Statut Univerziteta u Bihaću

Zakon o Univerzitetu u Bihaću

Okvirni zakon o visokom obrazovanju

Zakon o visokom obrazovanju USK

Pravila studiranja na I ciklusu

Pravila studiranja na II ciklusu

Pravila studiranja na III ciklusu

Pregled svih dokumenata...

UNBI Izdvojeno

Kalendar nastave

Promotivni video Univerziteta

Galerija

Brucoški vodič

Odbrane radova

Online?

Trenutno prisutno: 20 posjetitelja i 0 članova.

 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja