Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata oko 6000.

  Detaljnije...

Lokacije

Sjedište Univerziteta u Bihaću, tj. Rektorat nalazi se u samom središtu grada Bihaća, u ulici Pape Ivana Pavla II na drugom spratu. U istoj zgradi nalazi se i Ekonomski fakultet. Ostali fakulteti su također locirani u gradu, izuzev Pedagoškog i Biotehničkog fakulteta koji su  smješteni izvan grada u kampusu Grmeč.

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Visoka zdravstvena škola. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji Fakulteti.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Cijenjeni kolegice i kolege, upisom na Univerzitet u Bihaću postali ste bitan faktor cjeline koju čine akademsko osoblje i studenti u vremenu velikih promjena u poretku, društvu, obrazovanju, privredi.Uz dobrodošlicu upućujem Vam kratke i jasne poruke iz svoga Programa rada i razvoja Univerziteta u Bihaću za mandatni period.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Visoka zdravstvena škola

Pročitaj više...

Software Access

Register of study programs

KPI

View register

UNBI Other important

Kalendar nastave

Gallery

Projects

Mevlana program

Links

Predstojeće odbrane radova

Students and Student Affairs

Conferences

Offices Office to support students with special needs - Documents

Guide

Handbook

Identification form

References

More information about the office...

Login

Održana 60. redovna sjednica Univerziteta u Bihaću

Dana 09.02.2015. godine u prostorijama rektorata Univerziteta u Bihaću održana je 60 redovna sjednica Senata. Sjednicom je predsjedavao rektor, prof. dr. Refik Šahinović.

 Održana 60. redovna sjednica Univerziteta u Bihaću

Dana 09.02.2015. godine u prostorijama rektorata Univerziteta u Bihaću održana je 60. redovna sjednica Senata. Sjednicom je predsjedavao rektor, prof. dr. Refik Šahinović. Dnevni red sjednice sadržavao je ukupno 18 tačaka. Razmotren je i usvojen Saomevaluacijski izvještaj  Univerziteta u Bihaću za akademsku 2014/2015. godinu i budžetsku 2013. godinu, a također i plan rada internog sistema za osiguranje kvaliteta Univerziteta u Bihaću. Ukupno četiri osobe dobile su odgovarajuće izbore u zvanja na Pedagoškom fakultetu i Visokoj zdravstvenoj školi. Pored izbora u zvanja donesena je i Odluka o formiranju naučnih oblasti na Visokoj zdravstvenoj školi. Između ostalog donesene su i odluke o raspisivanjima konkursa na pojedinim organizacionim jedinicama. Za održavanje 10.-te međunarodne konferencije RIM „Razvoj i modernizacija proizvodnje“ koju organizira Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću donesena je Odluka, te je definirano da se konferencija koja se inače održava svake dvije godine, ove godine održi u Dubrovniku, Republika Hrvatska. Na kraju su dva udžbenika dobila status „Univerzitetski udžbenik“ sa Visoke zdravstvene škole i Islamskog pedagoškog fakulteta.


 

Latest News News, tenders

  Most read content News,Tenders

   Important documents University of Bihać

   Statut Univerziteta u Bihaću

   Zakon o Univerzitetu u Bihaću

   Okvirni zakon o visokom obrazovanju

   Zakon o visokom obrazovanju USK

   Pravila studiranja na I ciklusu

   Pravila studiranja na II ciklusu

   Pregled svih dokumenata...

    

    

    

    

    

    
   Read more about the projects at the University of Bihać ...

   The information system of the University of Bihać

   Development strategy of the University of Bihać

   Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja