Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata oko 6000.

  Detaljnije...

Lokacije

Sjedište Univerziteta u Bihaću, tj. Rektorat nalazi se u samom središtu grada Bihaća, u ulici Pape Ivana Pavla II na drugom spratu. U istoj zgradi nalazi se i Ekonomski fakultet. Ostali fakulteti su također locirani u gradu, izuzev Pedagoškog i Biotehničkog fakulteta koji su  smješteni izvan grada u kampusu Grmeč.

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Visoka zdravstvena škola. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji Fakulteti.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Cijenjeni kolegice i kolege, upisom na Univerzitet u Bihaću postali ste bitan faktor cjeline koju čine akademsko osoblje i studenti u vremenu velikih promjena u poretku, društvu, obrazovanju, privredi.Uz dobrodošlicu upućujem Vam kratke i jasne poruke iz svoga Programa rada i razvoja Univerziteta u Bihaću za mandatni period.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Visoka zdravstvena škola

Pročitaj više...

Software Access

Register of study programs

KPI

View register

UNBI Other important

Kalendar nastave

Gallery

Projects

Mevlana program

Links

Predstojeće odbrane radova

Students and Student Affairs

Conferences

Offices Office to support students with special needs - Documents

Guide

Handbook

Identification form

References

More information about the office...

Login

Sastanak u sklopu aktivnosti „Kurikulum za transparentnost-kurikulum za odgovornost“, OKC Banja Luka

U prostorijama Rektorata je 04.02.2015. održan sastanak sa izvršnim direktorom Omladinskog komunikativnog centra Banja Luka, gospodinom Sašom Markovićem i gđom Biljanom Matijević iz Kancelarije za odnose sa javnošću.

Sastanak u sklopu aktivnosti „Kurikulum za transparentnost-kurikulum za odgovornost“, OKC Banja Luka

U prostorijama Rektorata je 04.02.2015. održan sastanak sa izvršnim direktorom Omladinskog komunikativnog centra Banja Luka, gospodinom Sašom Markovićem i gđom Biljanom Matijević iz Kancelarije za odnose sa javnošću. Ispred Univerziteta u Bihaću, na sastanku su bili prisutni rektor, prof.dr. Refik Šahinović i gđa Alma Bosnić, stručni savjetnik za međunarodnu saradnju. Sastanak je nastavak saradnje koja je započeta 2014. godine u sklopu aktivnosti projekta „Kurikulum za transparentnost-kurikulum za odgovornost“ koje imaju za cilj da ubrzaju provođenja mjera koje se odnose na uvođenje obrazovanja iz oblasti etike i borbe protiv korupcije u nastavne planove i programe osnovnih, srednjih škola i fakulteta u BiH. Predstavljen je pravni dokument „Uvođenje obrazovanja iz oblasti etike i antikorupcije u nastavne planove i programe osnovnih, srednjih škola i javnih univerziteta u BiH sa posebnim osvrtom na pravni osnov i dokumente koji ga definišu“, a glavni razlog posjete Univerzitetu u Bihaću jeste da se razgovara o načinima implementacije ovog pitanje na ovoj visokoobrazovnoj Instituciji, da bi se studenti  i uposlenici informisali o definiciji korupcije, oblicima pojave korupcije, posljedicama i metodama borbe protiv iste. Zaključeno je da bi sljedeće metode bile provodive i održive na Univerzitetu u Bihaću: uvodno predavanje početkom akademske godine, putem Unije studenata, kao i da bude sastavni dio brošure o Univerzitetu u Bihaću koji je u pripremi od strane Ureda za međunarodnu saradnju.  


 

 

 

Latest News News, tenders

  Most read content News,Tenders

   Important documents University of Bihać

   Statut Univerziteta u Bihaću

   Zakon o Univerzitetu u Bihaću

   Okvirni zakon o visokom obrazovanju

   Zakon o visokom obrazovanju USK

   Pravila studiranja na I ciklusu

   Pravila studiranja na II ciklusu

   Pregled svih dokumenata...

    

    

    

    

    

    
   Read more about the projects at the University of Bihać ...

   The information system of the University of Bihać

   Development strategy of the University of Bihać

   Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja