Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata oko 6000.

  Detaljnije...

Lokacije

Sjedište Univerziteta u Bihaću, tj. Rektorat nalazi se u samom središtu grada Bihaća, u ulici Pape Ivana Pavla II na drugom spratu. U istoj zgradi nalazi se i Ekonomski fakultet. Ostali fakulteti su također locirani u gradu, izuzev Pedagoškog i Biotehničkog fakulteta koji su  smješteni izvan grada u kampusu Grmeč.

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Visoka zdravstvena škola. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji Fakulteti.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Cijenjeni kolegice i kolege, upisom na Univerzitet u Bihaću postali ste bitan faktor cjeline koju čine akademsko osoblje i studenti u vremenu velikih promjena u poretku, društvu, obrazovanju, privredi.Uz dobrodošlicu upućujem Vam kratke i jasne poruke iz svoga Programa rada i razvoja Univerziteta u Bihaću za mandatni period.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Visoka zdravstvena škola

Pročitaj više...

Software Access

Register of study programs

KPI

View register

UNBI Other important

Kalendar nastave

Gallery

Projects

Mevlana program

Links

Predstojeće odbrane radova

Students and Student Affairs

Conferences

Offices Office to support students with special needs - Documents

Guide

Handbook

Identification form

References

More information about the office...

Login

Administrativni sastanak Tempus projekta

Dana 16. i 17. decembra 2014. godine na Univerzitetu u Mostaru održan je završni administrativni i ujedno evaluacijski sastanak Tempus projekta EQADE, tj. „Uspostava kvaliteta u doktorskom obrazovanju“.

 Administrativni sastanak Tempus projekta

Dana 16. i 17. decembra 2014. godine na Univerzitetu u Mostaru održan je završni administrativni i ujedno evaluacijski sastanak Tempus projekta EQADE, tj. „Uspostava kvaliteta u doktorskom obrazovanju“.

Sastanak se održao u prostorijama Fakulteta informacijskih tehnologija Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru. Tom prilikom provedena je analiza ukupnog trogodišnjeg rada i vrednovanje provedenih aktivnosti, te je napravljen pregled  financiranja projekta. U radu su učestvovali predstavnici WUS Austria, Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine, te predstavnici svih javnih univerziteta Bosne i Hercegovine. Ispred Univerziteta u Bihaću prisustvovali su Prof. dr. Refik Šahinović, rektor Univerziteta i Mirzet Grozdanić, ECTS koordinator i savjetnik za osiguranje kvaliteta na Univerzitetu. Predstavnici Univerziteta izložili su procjenu, ocjenu, mišljenja i preporuke ekspertnog tima za eksternu evaluaciju i učestvovali u planiranim raspravama. Eksterna evaluacija doktorskog studijskog programa „Savremene proizvodne tehnologije“ obavljena  je 20.10.2014. godine na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, u okviru projekta EQADE i pilot akreditacije doktorskih programa. Eksternu evaluaciju obavila je komisija u sastavu:

Predstavnik akademske zajednice – prof.dr Snježana Rezić

Predstavnik privrede i prakse – Valerij Obradović

Međunarodni ekspert – prof. dr. Dražen Kozak

Student – Adis Muminović

Uz članove Komisije, kao posmatrači prisutni su bili i profesor Hans Guenther Sonntag, predstavnik Univerziteta u Heidelbergu i partner u projektu, gospođa Jana Čarkadžić, WUS Austria i Maja Macan kao posmatrač/koordinator posjete.

Prema Izvještaju ekspertne komisije Tehnički fakultet u Bihaću, a time i Univerzitet u Bihaću zadovoljio je svih 11 kriterija i 39 indikatora, te je ovim uspjehom pilot-akreditacije kako Tehnički fakultet u Bihaću tako i Univerzitet u Bihaću stvorio čitav paket pretpostavki za otvaranje doktorskog studija akademske 2015/16. godine, tj. trećeg ciklusa studija na Fakultetu i Univerzitetu.


 

Latest News News, tenders

  Most read content News,Tenders

   Important documents University of Bihać

   Statut Univerziteta u Bihaću

   Zakon o Univerzitetu u Bihaću

   Okvirni zakon o visokom obrazovanju

   Zakon o visokom obrazovanju USK

   Pravila studiranja na I ciklusu

   Pravila studiranja na II ciklusu

   Pregled svih dokumenata...

    

    

    

    

    

    
   Read more about the projects at the University of Bihać ...

   The information system of the University of Bihać

   Development strategy of the University of Bihać

   Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja