About University

University of Bihac was established on July 28, 1997. It is a public institution that organizes and implements university studies, scientific and highly professional activities. University nurtures scientific, technical and artistic works. It is one of eight public universities in Bosnia and Herzegovina. There are 3000 to 5000 students studying at the University on regular basis.

More...

Locations

University of Bihac Rectorate is located in the city center of Bihac. Its address is Pape Ivana Pavla II 2/II. Faculty of Economy is located at the same building too. Other faculties are spread across the city, except for Faculty of Pedagogy and Faculty of Biotechnical Sciences which are located in Grmec campus outside the city. All the faculties are well comunicated by public transportation system.

More...

Faculties

University of Bihac is made of seven faculties (organizational units). These are: Faculty of Technical Sciences, Faculty of Pedagogy, Faculty of Law, Faculty of Biotechnical Sciences, Islamic Faculty of Pedagogy, Faculty of Economy and Faculty of Health Studies. More about faculties (organizational units) and related information can be found in the section Faculties.

More...
 

Rector's message

University of Bihac is a part of European Higher Education Area and as such strives to act according to policies and documents of European Union. Tha main challenge for academic staff and students is to obtain the right response to social, scientific, educational and economic demands. Integration of University, being  a reformation process as such, includes all the actors in higher education.

More...
 

Organizational units Faculties, institutions

Faculty of Biotechnical Sciences
Faculty of Economy
Islamic Faculty of Pedagogy
Faculty of Pedagogy
Faculty of Law
Faculty of Technical Sciences
Faculty of Health Studies

More...

Promotional video

UNBI Highlights

Academic Calendar

Scholarships

Exchange

Useful Links

Conferences

Software Access

Register of study programs

KPI

View register

Administrativni sastanak Tempus projekta

Dana 16. i 17. decembra 2014. godine na Univerzitetu u Mostaru održan je završni administrativni i ujedno evaluacijski sastanak Tempus projekta EQADE, tj. „Uspostava kvaliteta u doktorskom obrazovanju“.

 Administrativni sastanak Tempus projekta

Dana 16. i 17. decembra 2014. godine na Univerzitetu u Mostaru održan je završni administrativni i ujedno evaluacijski sastanak Tempus projekta EQADE, tj. „Uspostava kvaliteta u doktorskom obrazovanju“.

Sastanak se održao u prostorijama Fakulteta informacijskih tehnologija Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru. Tom prilikom provedena je analiza ukupnog trogodišnjeg rada i vrednovanje provedenih aktivnosti, te je napravljen pregled  financiranja projekta. U radu su učestvovali predstavnici WUS Austria, Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine, te predstavnici svih javnih univerziteta Bosne i Hercegovine. Ispred Univerziteta u Bihaću prisustvovali su Prof. dr. Refik Šahinović, rektor Univerziteta i Mirzet Grozdanić, ECTS koordinator i savjetnik za osiguranje kvaliteta na Univerzitetu. Predstavnici Univerziteta izložili su procjenu, ocjenu, mišljenja i preporuke ekspertnog tima za eksternu evaluaciju i učestvovali u planiranim raspravama. Eksterna evaluacija doktorskog studijskog programa „Savremene proizvodne tehnologije“ obavljena  je 20.10.2014. godine na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, u okviru projekta EQADE i pilot akreditacije doktorskih programa. Eksternu evaluaciju obavila je komisija u sastavu:

Predstavnik akademske zajednice – prof.dr Snježana Rezić

Predstavnik privrede i prakse – Valerij Obradović

Međunarodni ekspert – prof. dr. Dražen Kozak

Student – Adis Muminović

Uz članove Komisije, kao posmatrači prisutni su bili i profesor Hans Guenther Sonntag, predstavnik Univerziteta u Heidelbergu i partner u projektu, gospođa Jana Čarkadžić, WUS Austria i Maja Macan kao posmatrač/koordinator posjete.

Prema Izvještaju ekspertne komisije Tehnički fakultet u Bihaću, a time i Univerzitet u Bihaću zadovoljio je svih 11 kriterija i 39 indikatora, te je ovim uspjehom pilot-akreditacije kako Tehnički fakultet u Bihaću tako i Univerzitet u Bihaću stvorio čitav paket pretpostavki za otvaranje doktorskog studija akademske 2015/16. godine, tj. trećeg ciklusa studija na Fakultetu i Univerzitetu.


 

 
Read more about the projects at the University of Bihac ...

The information system of the University of Bihac

Development strategy of the University of Bihac

International relations and research