Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata oko 6000.

  Detaljnije...

Lokacije

Sjedište Univerziteta u Bihaću, tj. Rektorat nalazi se u samom središtu grada Bihaća, u ulici Pape Ivana Pavla II na drugom spratu. U istoj zgradi nalazi se i Ekonomski fakultet. Ostali fakulteti su također locirani u gradu, izuzev Pedagoškog i Biotehničkog fakulteta koji su  smješteni izvan grada u kampusu Grmeč.

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Visoka zdravstvena škola. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji Fakulteti.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Cijenjeni kolegice i kolege, upisom na Univerzitet u Bihaću postali ste bitan faktor cjeline koju čine akademsko osoblje i studenti u vremenu velikih promjena u poretku, društvu, obrazovanju, privredi.Uz dobrodošlicu upućujem Vam kratke i jasne poruke iz svoga Programa rada i razvoja Univerziteta u Bihaću za mandatni period.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Visoka zdravstvena škola

Pročitaj više...

Software Access

Register of study programs

KPI

View register

UNBI Other important

Kalendar nastave

Gallery

Projects

Mevlana program

Links

Predstojeće odbrane radova

Students and Student Affairs

Conferences

Offices Office to support students with special needs - Documents

Guide

Handbook

Identification form

References

More information about the office...

Login

Ugovor o finansiranju projekata iz oblasti nauke od značaja za FBIH

 Univerzitet u Bihaću je dana 30.06.2014. godine sa Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke potpisao Ugovor o finansiranju projekata iz oblasti od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine.

Ugovor o finansiranju projekata iz oblasti nauke od značaja za FBIH

Univerzitet u Bihaću je dana 30.06.2014. godine sa Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke potpisao Ugovor o finansiranju projekata iz oblasti od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine. Ispred Univerziteta u Bihaću Ugovor je potpisao rektor, prof.dr. Refik Šahinović. Minsitarstvo se obavezalo korisniku uplatiti sredstva u ukupnom iznosu od 117.075,00KM u svrhu realizacije sljedećih projekata: "Podrška izdavanju referentnih naučnih časopisa, zbornika radova, bibliografija i sl. Podrška postizanju referentnosti naučnih časopisa", "Podrška naučnom usavršavanju na postdiplomskom i doktorskom studiju državljana BiH zaposlenih u javnim visokoškolskim i javnim naučnim ustanovama u Federaciji", Podrška radu biblioteka visokoškolskih  i naučnih ustanova u Federaciji i njihovo uključivanje u bibilotečko-informacioni sistem", Međuinstitucionalna naučnotehnološka saradnja međunarodnog karaktera", "Organizacija domaćih i međunarodnih naučnih skupova", Podrška istraživanju od značaja za Federaciju", "Podrška autorima zaposlenim na visokoškolskim i naučnim ustanovama u izdavanju naučne, stručne i univerzitetske literature, izdavački projekti visokoškolskih i naučnih ustanova", Aktivno učešće zaposlenika visokoškolskih i naučnih ustanova na domaćim i međunarodnim naučnim skupovima", Sufinansiranje istraživačkog rada, naučnog usavršavanja i studijskih boravaka zaposlenika visokoškolskih i naučnih ustanova u zemlji i inostranstvu s ciljem sticanja stepena naučnog zvanja" i "Uređenje prostora i nabavka prioritetne  opreme za naučnoistraživački rad".


 

 

 

Latest News News, tenders

  Most read content News,Tenders

   Important documents University of Bihać

   Statut Univerziteta u Bihaću

   Zakon o Univerzitetu u Bihaću

   Okvirni zakon o visokom obrazovanju

   Zakon o visokom obrazovanju USK

   Pravila studiranja na I ciklusu

   Pravila studiranja na II ciklusu

   Pregled svih dokumenata...

    

    

    

    

    

    
   Read more about the projects at the University of Bihać ...

   The information system of the University of Bihać

   Development strategy of the University of Bihać

   Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja