Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata oko 6000.

  Detaljnije...

Lokacije

Sjedište Univerziteta u Bihaću, tj. Rektorat nalazi se u samom središtu grada Bihaća, u ulici Pape Ivana Pavla II na drugom spratu. U istoj zgradi nalazi se i Ekonomski fakultet. Ostali fakulteti su također locirani u gradu, izuzev Pedagoškog i Biotehničkog fakulteta koji su  smješteni izvan grada u kampusu Grmeč.

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Visoka zdravstvena škola. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji Fakulteti.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Cijenjeni kolegice i kolege, upisom na Univerzitet u Bihaću postali ste bitan faktor cjeline koju čine akademsko osoblje i studenti u vremenu velikih promjena u poretku, društvu, obrazovanju, privredi.Uz dobrodošlicu upućujem Vam kratke i jasne poruke iz svoga Programa rada i razvoja Univerziteta u Bihaću za mandatni period.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Visoka zdravstvena škola

Pročitaj više...

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan Javnih nabavki za 2015. godinu

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Tendersku dokumentaciju kao i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

Softver Pristup

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

CCMLL

UNBI Ostalo

Kalendar nastave

Galerija

Projekti

Mevlana program

Linkovi

Predstojeće odbrane radova

Studenti i studentska pitanja

Konferencije

Uredi Ured za podršku studentima s posebnim potrebama - Dokumenti

Vodič

Priručnik

 Identifikacijski obrazac

Popis literature

Više informacija o uredu...

Login

Ugovor o finansiranju projekata iz oblasti nauke od značaja za FBIH

Univerzitet u Bihaću je dana 30.06.2014. godine sa Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke potpisao Ugovor o finansiranju projekata iz oblasti od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine. Ispred Univerziteta u Bihaću Ugovor je potpisao rektor, prof.dr. Refik Šahinović. Minsitarstvo se obavezalo korisniku uplatiti sredstva u ukupnom iznosu od 117.075,00KM u svrhu realizacije sljedećih projekata: "Podrška izdavanju referentnih naučnih časopisa, zbornika radova, bibliografija i sl. Podrška postizanju referentnosti naučnih časopisa", "Podrška naučnom usavršavanju na postdiplomskom i doktorskom studiju državljana BiH zaposlenih u javnim visokoškolskim i javnim naučnim ustanovama u Federaciji", Podrška radu biblioteka visokoškolskih  i naučnih ustanova u Federaciji i njihovo uključivanje u bibilotečko-informacioni sistem", Međuinstitucionalna naučnotehnološka saradnja međunarodnog karaktera", "Organizacija domaćih i međunarodnih naučnih skupova", Podrška istraživanju od značaja za Federaciju", "Podrška autorima zaposlenim na visokoškolskim i naučnim ustanovama u izdavanju naučne, stručne i univerzitetske literature, izdavački projekti visokoškolskih i naučnih ustanova", Aktivno učešće zaposlenika visokoškolskih i naučnih ustanova na domaćim i međunarodnim naučnim skupovima", Sufinansiranje istraživačkog rada, naučnog usavršavanja i studijskih boravaka zaposlenika visokoškolskih i naučnih ustanova u zemlji i inostranstvu s ciljem sticanja stepena naučnog zvanja" i "Uređenje prostora i nabavka prioritetne  opreme za naučnoistraživački rad".


 

 

 

Važniji dokumenti Univerzitet u Bihaću

Statut Univerziteta u Bihaću

Zakon o Univerzitetu u Bihaću

Okvirni zakon o visokom obrazovanju

Zakon o visokom obrazovanju USK

Pravila studiranja na I ciklusu

Pravila studiranja na II ciklusu

Pregled svih dokumenata...

Izvodi iz zapisnika Senat i UO

Senat

Upravni odbor

Online?

Trenutno prisutno: 7 posjetitelja i 0 članova.

 

 

 

 

 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja