Pokrenuta nova web-stranica Univerziteta u Bihaću


  • 02.09.2019

  • Event beginning: 08:00h

  • Event end: 08:00h

  • Univerzitet u Bihaću

Share:

Početkom mjeseca septembra Univerzitet u Bihaću je dobio novu web-stranicu. Web-stranica je nastala na inicijativu Centra za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju Univerziteta u Bihaću a uz podršku Ureda za naučnoistraživački rad i međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću. Redakciju čine doc. dr. Irfan Hošić, doc. dr. Almira Džanić i Adis Kozlica. Email Redakcije je redakcija@unbi.ba.