Povratak studentskog aktivizma

11.12.2019

Podijeli sa:

Piše:
Amila Žunić
Studentica IV godine Odsjeka za bosanski jezik i književnost

Nova akademska godina donosi nove početke, ili bi barem trebala? Svjedočimo da je aktivizma kod studenata sve manje, iako stvarnost iziskuje drugačije. Problemi s kojima se svakodnevno susrećemo mogu biti riješeni samo ako se aktiviramo i definišemo ih na pravi način. Jedan od njih sigurno je postojanje studentske asocijacije.

Iako smo na Pedagoškom fakultetu novu akademsku godinu počeli bez studentske asocijacije (a samim time i raznih, ranije osnovanih sekcija) ipak su se studenti Odsjeka za bosanski jezik i književnost neformalno uključili u određene akvtivnosti. Jedna od njih je manifestacija „Dani Skendera Kulenovića“ koja je tradicionalno obilježena tokom oktobra u Bosanskom Petrovcu. Na taj način, ne samo da se i ove godine čuo studentski glas, nego je vraćeno sjećanje na jednog od velikana bosanskohercegovačke književnosti. Slična akcija nastavila se i kroz učešće u promociji osmog i devetog toma Rječnika bosanskoga jezika, akademika Dževada Jahića, kada se u punoj sali Muzeja Prvog zasjedanja AVNOJ-a moglo vidjeti mnoštvo mladih lica. Dalje, studenti ovoga Fakulteta uzeli su učešće i na projektima u radu s djecom izbjeglicama i migrantima. Kroz održane radionice studenti su pokazali veliku zainteresiranost za taj vid rada.

Generalno, zainteresiranost kroz sve navedene aktivnosti je bila vidna, a što znači da dolazak, kao i učešće u ovim aktivnostima, nije bio obligatorno. Znate, ono kada nas skupe i pošalju na neki događaj, da „izvučemo situaciju“. Iako nam generalno nedostaje proaktivnih ideja, oni uporni ipak uspiju pronaći put do cilja. Naredni pronalazak i veoma bitna stavka boljeg studentskog standarda je pravni studentski predstavnik preko kojega možemo zvanično uzeti učešće u procesima akreditacije, ali i ukupno boljega statusa Univerziteta u Bihaću. Tako bi, naredna, ključna stepenica (formalnog ili neformalnog) aktivizma trebala biti ispravno i korektno biranje studentskog predstavnika, predsjednika Asocijacije. Vrijeme je da prekinemo praksu biranja predstavnika po hodnicima, u prolazu, kao i „kupovanja“ glasova. Učiti i disciplinirati se za studentske ciljeve i ideje nikada nije kasno jer najveće ideje došle su upravo putem aktivizma. Prilika ima, ako budemo dovoljno glasni, ali i hrabri.