Ostvrt na eSedmicu turizma na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bihaću

11.05.2021

Podijeli sa:

Piše:
dr. sc. Elvira Ćatić Kajtazović
Mentorica eSedmice turizma

Već četvrtu godinu zaredom, u zadnjoj sedmici mjeseca aprila, studenti prve godine Ekonomskog fakulteta zajedno sa svojim mentorima uspjeli su realizirati eSedmicu turizma 2021. Naime, u silabusu kolegija Osnovi menadžmenta posebno je predviđena predispitna aktivnost Timski rad u okviru koje studenti organiziraju i realiziraju Sedmicu turizma gdje trebaju prikazati sve ono što su do tada naučili iz ovog kolegija. Izazova je bilo puno. Poseban izazov ogledao se u tome što su željeli nastaviti tradiciju „zadnje sedmice aprila“ te je nedostajalo vremena za realizaciju ovako značajnog projekta, posebno ako se uzme u obzir online nastava koja iziskuje dodatni trud, rad, osmišljavanje problemskih zadataka i slično, kako bi se procjenile studentske individualne mogućnosti, snage i slabosti; te na osnovu navedenog dodijeljivala adekvatna zaduženja i očekivani rezultat. U konačnici, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bihaću su zadovoljni sa svim urađenim i predstavljenim javnosti.

U okviru četiri dana, studenti prve godine su predstavili četiri različite teme kao oblik turističke ponude Unsko-sanskog kantona. Svakako da je poseban izazov bio i live prijenos koji je zahtijevao maksimalnu usklađenost članova tima, spremnost na rješavanje iznenadnih poteškoća i znanje organiziranja live-stream događaja na Facebooku. Koordinator ovogodišnje eSedmice turizma 2021, student prve godine, Benjamin Ferizović posebno ističe: „Ovim projektom smo obuhvatili četiri teme i predstavili ih široj javnosti sa brojkom od oko 10.000 pratilaca. Promovirali smo rad studenata putem portala, novina, radija, televizije i društveni mreža. Gostovali na RTVUSK dva puta, organizovali četiri nagradne igre, ostvarili kontakte sa menadžerima preduzeća, institucija, organizacija. Nastalo je pet videa; Organizovali smo sastanke i druženja te približili naš rad srednjoškolcima. I naravno, naš glavni cilj – promovirali smo turističku ponudu našeg kantona. Ovo su rezultati koje smo ostvarili projektom, oni nisu mali, oni su veoma značajni za naš početak na Ekonomskom fakultetu u Bihaću. Naučio, sam mnogo toga, kako je raditi u timu i sa ljudima koje ne poznajem, prilagoditi se hijerarhiji, te staviti potrebe i zahtjeve projekta ispred svojih.“ 

Zamolili smo i ostale studente da nam nešto više kažu o cilju i izazovima, odnosno, šta su naučili na ovom projektu, da li bi nešto mijenjali da ponovno rade ovaj projekat, da naprave retrospektivu posebno u dijelu šta bi mogli poboljšati kao individua i kao tim. Navodim neke od odgovora.

Šejma Zulić: „Sedmicu turizma bih definirala kao način da pokažemo svima za šta smo to sposobni, koliko vrijedimo te da je Ekonomski fakultet mjesto gdje ćemo otkriti svoje potencijale i usmjeravati ih putem izvrsnosti i uspjeha.“ Ilvana Kauković: „eSedmica turizma je edukativni projekat u organizaciji Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću koji spaja sve studente u jedan snažni tim. Svrha projekta jeste stimuliranje studenata na liderstvo, pospješiti vještine i znanje u timskom radu. Bilo mi je veliko zadovoljstvo biti dio jednog ovakvog projekta i neizmjerno sam zahvalna na pruženoj prilici da nadogradim svoju ličnost.“ 

Nejra Dizdarević: „Cilj projekta je promocijom turističkih potencijala USK privući što veći broj turista i time raditi na poboljšanju razvoja turizma našeg kraja. Naučila sam da timski rad nije toliko jednostavan koliko nam se čini. Jako je zahtjevan i iziskuje mnogo zalaganja, strpljenja i međusobnog dogovora kako bi se postigao postavljeni cilj.“ 

Ajla Kličić: „Jednog dana ćemo reći da je karijera ono na šta smo ponosni, a da je posao naše zadovoljstvo i shvatit ćemo koliko je zapravo obrazovanje bilo bitno. Naš Fakultet više nije samo učionica u koju ćemo svakodnevno doći i sjediti u klupama, to je sad i online način izvođenja nastave. Bez obzira na to, nastale su velike ideje i sprovele se u djelo. Idemo u korak sa vremenom, a ono što volimo, učimo od svojih profesora i asistenata. Njihova nastojanja da budemo promjena koju želimo vidjeti pozitivno utiču na nas i daljnja su nam motivacija za napredak. Studenti sa svojim mentorima upješno su organizirali eSedmicu turizma i priveli je kraju i svi smo ponosni na konačni rezultat. Pokazali smo ljepote koje Kanton nudi i sretni smo zbog toga. EFBI je mjesto kreiranja novih ideja, novih projekata i njihove realizacije.“ 

Sara Kajtazović: „Veoma sam ponosna i neizmjerno zahvalna, što sam imala mogućnost učestvovati u eSedmici turizma 2021. Mnogo toga smo moje kolege i ja naučili o liderstvu, timskom radu, organizaciji, rješavanju problema, rješavanju konfliktnih situacija, itd. Naravno, potrudili smo se prikazati u što boljem svijetlu šta naš Kanton pruža prvenstveno nama, te naravno i turistima koje smo nadamo se očarali i zainteresovali“. 

Medina Bajramović: „Svrha eSedmice turizma bila je da prije svega praktično prođemo svo gradivo koje smo do tada radili iz predmeta Osnovi menadžmenta. Zatim, da koliko je to moguće zbog situacije u kojoj se nalazimo, naučimo i upoznamo se sa pozicijama i odgovornostima koje nose i timskom radu“. 

Amel Mujić: „S obzirom da nisam iz USK, naučio sam mnogo toga o ovom Kantonu i to mi je posebno drago, a poslije ova četiri dana kao da živim tu jako dugo. Naučio sam koliko je važan timski rad da bi se posao odradio kvalitetno. Ovom prilikom bi se zahvalio Ekonomskom fakultetu kao i svim profesorima na jako dobroj interakciji sa studentima i kvalitetno prenesenom znanju“.

Studenti prve godine Ekonomskog fakulteta i njihovi mentori na ovom projektu posebno se zahvaljuju svima koji su na bilo koji način pomogli u realizaciji ovog značajnog projekta.