Akademska 2019/2020. godina iz ugla Ureda za NiR i Međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću

09.10.2019

Podijeli sa:

Piše:
Alma Bosnić
Stručna savjetnica za međunarodnu saradnju

Ove sedmice je i službeno otpočela nova akademska 2019/2020. godina. Iskreno se radujem novim uspjesima svih studenata i uposlenika, te se nadam da će nam ova akademska godina biti puna odlaznih i dolaznih mobilnosti, stručnih usavršavanja, međunarodnih konferencija, naučnih, istraživačkih projekata kojima ćemo uspijeti da ispunimo što više aktivnosti predviđenih akcionim planom strateškog dokumenta Internacionalizacija Univerziteta u Bihaću za period 2018-2023.  Internacionalizacija Univerziteta u Bihaću jeste i mora biti prioritet svih uposlenih kako je naglašeno i zaključkom Komisije za akreditaciju Univerziteta u Bihaću iz 2015. godine. 

Zašto internacionalizacija? Internacionalizacija, odnosno globalizacija, kao sveprisutni trend, se definiše kao „ekonomsko, političko i društveno djelovanje koje obrazovanje 21. stoljeća tjera na veću i međunarodnu uključenost“ (Altbach i Knight, 2007; vlastiti prevod). To više nije pitanje izbora, nego opstanka visokoškolskih institucija. 

Univerzitet u Bihaću je samim usvajanjem Strategije za internacionalizaciju Univerziteta u Bihaću za period 2018-2023. godine pokazao svoje opredjeljenje u ovom smjeru, a jedna od prekrasnih aktivnosti koja započinje već ove prve sedmice u novoj akademskoj godini jeste i organizacija kursa engleskog jezika za uposlenike našeg Univerziteta kao inicijativa Ureda za naučno-istraživački rad i međunarodnu saradnju i Ureda za nastavu i studentska pitanja. Veliko hvala mojim dragim i vrijednim kolegama, Džalili Muharemagić, MA, doc. dr. Edinu Dupanoviću i mr. sci. Enesu Dediću koji kao volonteri predavači na kursu daju nesebičnu podršku procesu internacionalizacije ispunjavajući dio strateškog cilja Jačanje institucionalnih kapaciteta među kojim je naravno onaj najvažniji, a to je ljudski resurs. Ali to nije sve! Uz kurs engleskog jezika, od ove akademske godine, pokreće se i kurs bosanskog jezika, što je i podržano od strane Senata i Upravnog odbora. Ovu ideju sam inicirala još davne 2011. godine, međutim nije se realizirala, te drugi pokušaj naš Ured uspješno realizirala u sklopu Erasmus+ STINT projekta (Jačanje internacionalizacije na visokoškolskim institucijama u BiH) 2018. godine. Kurs je namijenjen strancima koji žele upisati jedan od studijskih programa na Univerzitetu u Bihaću, te za studente i nastavnike na razmjeni, tako da se radujemo i upisu većeg broja stranih studenata na naš Univerzitet jer je jezička barijera bila najveći problem kod upisa stranih kandidata.

Kako je ova akademska godina otpočela sa puno lijepih događanja, želim da istaknem da su pored onih već poznatih, odobreni i novi Erasmus+ ICM grantovi koji će pružiti priliku našim studentima i svom osoblju da se određen period usavršavaju na visokoškolskim institucijama u Litvaniji, Turskoj, Portugalu, Sloveniji, Španiji, kao i priliku da ugostimo studente i osoblje sa tih istih institucija  na našem Univerzitetu. Iskreno se radujem saradnji sa novim partnerskim institucijama! Više informacija o ovim novim mogućnostima, biće objavljene na Facebook stranici Ureda za međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću (@internationalrelationsUNBI), kao i na novoj web stranici Univerziteta. 

Naš Univerzitet je trenutno domaćin za dvije profesorice iz SAD-a. Naime, radi se o Fulbright stipendistici, prof. dr. Megan McShane sa Florida Golf Coast University koja će cijelu akademsku godinu provesti na Odsjeku za tekstilni dizajn Tehničkog fakulteta gdje će biti gost predavač i istraživač. Naši studenti će biti u prilici cijelu godinu da slušaju predavanja na engleskom jeziku. Tu nam je i  prof. dr. Elissa Helms, antroploginja, angažovana na Central European University u Budimpešti. Prof. Helms će u saradnji sa Univerzitetom u Bihaću provesti svoje istraživanje u Bihaću i Unsko-sanskom kantonu, a vezano za utjecaj migracija i EU graničnog režima iz perspektive Bihaća i zapadnog dijela BiH i reakcije stanovnika na dolazak migranata. 

Bitna spomena je i studijska posjeta našeg doc. dr. Irfana Hošića, kao dobitnika prestižne Fulbright Visiting Scholar stipendije, koji trenutno provodi  jednogodišnje istraživanje na temu «Postindustrijski kulturni krajolik Sarajeva: Umjetnost i kriza» na College for Creative Studies u Detroitu. Želimo puno uspjeha našem profesoru i iskreno se nadamo da će se ovaj pozitivni trend dolaznih i odlaznih mobilnosti nastaviti i u budućnosti i da će postati okosnica za pozitivne promjene na našem Univerzitetu, kao i društvu općenito.